Wellpapp – En del av av vardagen

Svenska Wellpappföreningen (SWIF) bildades 1954 och är en branschförening för wellpappindustrin. Medlemmar är landets tongivande wellpappaktörer.

Föreningens uppgift är att främja branschens utveckling, bland annat genom att bevaka branschintressen inom ekonomi, teknik och miljö. Ett arbete som sker i samarbete med branschföreningar i andra länder.

Vidare arrangerar föreningen i viss utsträckning seminarier och yrkesutbildningar, exempelvis i tryckteknik och stansning.