Bättre förpackningar ger bättre miljö

Genom att utveckla förpackningar som förbättrar lagerhållning och minskar transportkostnader har engelska wellpapp-industrin hjälpt företag att reducera sitt ekologiska fotavtryck. Detta visar en studie som Confederation of Paper Industries (CPI) genomfört.

Studien slår fast att matavfall har en stor negativ klimatpåverkan. Enligt Naturvårdsverket står vår livsmedelshantering för cirka 20-25 procent av vår totala klimatpåverkan. Stora delar av maten (för vissa produkter upp till 50 procent) äts aldrig utan går direkt till avfall. Genom att konstruera bra förpackningar som skyddar maten kan man minska mängden skadad mat, och på så sätt minska den totala klimatpåverkan.

Studien visar också att wellpappindustrin arbetat aktivt med att minska klimatpåverkan från själva wellpappförpackningen. Under tio år har förpackningarna blivit lättare, vilket gör att det bland annat krävs mindre material för tillverkning. Förpackningarna har blivit lättare utan att förlora sin hållfasthet.

Tillbaka till nyhetsbrevet