Bättre levnadsstandard ger ökad användning av wellpapp

Enligt en rapport från Smithers Pirs som presenterades 2014 förutspås en årlig ökning av efterfrågan på wellpapp med 4 procent fram till år 2019. Det finns naturligtvis flera orsaker till denna ökning. Sören Östlund, förpackningsteknologiprofessor på KTH (Kungliga Tekniska högskolan), ser främst två viktiga faktorer; ökad försäljning inom detaljhandeln och efterfrågan på färdiglagad mat.

– Det faktum att internethandeln ökar har ju automatisk lett till ökad användning av bra förpackningsmaterial, och i detta sammanhang uppvisar t.ex. wellpapp många eftersträvansvärda egenskaper. En annan faktor är den allmänt ökande levnadsstandarden i många länder. Det är ju välkänt att det finns ett starkt samband mellan välstånd och användningen av förpackningar, och jag är övertygad om att bidraget från wellpapp i detta sammanhang kommer att vara stort, säger han.

Idag finns stora mängder plastförpackningar som mycket väl kan bytas ut mot wellpapp utan alltför stora omställningar. Sören Östlund förväntar sig att se många nya förpackningslösningar i wellpapp inom framför allt matvaruindustrin.

– Jag tror också att vi kommer att se wellpapp som förpackningsmaterial även i förpackningar med mer avancerade former.
Branschen strävar kontinuerligt mot billigare, lättare och mer hållbara förpackningslösningar. Detta gäller såväl förpackningar av papper och wellpapp som av andra material. Sören Östlund hoppas och tror att vi framöver kommer att få se mer avancerade geometriska former tillverkade av andra material än plast, t.ex. yoghurtbägare eller flaskor tillverkade av wellpapp.

– Det pågår lovande utvecklings- och forskningsprojekt inom detta område både på olika företag och vid universitet och högskolor. De första exemplen på sådana förpackningarna finns redan, men det stora genombrottet har ännu inte kommit. Överhuvudtaget så hoppas jag på en framtid där det även finns plats för förpackningslösningar som inte bara är billiga. Utvecklingen av nya attraktiva förpackningslösningar som både är värdefulla för varumärkesägarna och för en hållbar samhällsutveckling är inte alltid billigast, men förhoppningsvis är användarna beredda att betala lite mer för detta.

Tillbaka till nyhetsbrevet