Den globala Wellpappmarknaden växer

Marknaden för wellpapp växer, mycket tack vare ökad användning i konsumentnära branscher så som livsmedel och medicin. En ökad medvetenhet om wellpapps hållbarhet, miljövänlighet och låga kostnad anses också vara en starkt bidragande orsak.

Det är det amerikanska företaget Persistence Market Research (PMR) som analyserat den globala wellpappmarknadens tillväxt. Totalt förväntas marknaden växa med 4 procent under en sexårsperiod mellan 2014 och 2020. Det skulle innebära att marknaden totalt är värd 176 miljoner dollar inom tre år.

I utvecklingsländer i Asien och Afrika ökar intresset för konsumentprodukter, vilket också gynnar wellpappmarknaden. Även den ökande e-handeln gör att efterfrågan på wellpapp stiger, och förväntas fortsätta stiga, då endast 40 procent av världens internetanvändare idag köper produkter över nätet. Bland de produkter som wellpapp främst används för hittas mat och dryck, kemikalier, elektronik, glas och keramik samt tobak.

Två av de länder där wellpappanvändningen ökar mest är också två av världens mest befolkade länder: Kina och Indonesien. I båda länderna växer branscher där wellpappförpackningar har en naturlig roll, till exempel elektronik, sjukvård och livsmedel.