…dessutom ökar trycket på återvinningsstationerna

I och med julhandeln är det högtryck på landets återvinningsstationer.
– Vi märker av ett ökat tryck både före, under och efter jul, säger Henrik Nilsson, Planeringschef på Förpacknings- & tidningsinsamlingen.

När fler och fler köper sina julklappar via nätet får de också hem fler wellpappförpackningar. Dessa wellpappförpackningar hamnar i stor utsträckning på återvinningsstationerna redan före jul, medan det främst är inslagningspapper och tomma förpackningar som återvinns efter jul.

För att klara det ökade trycket under slutet av året så ökas antalet tömningar av återvinningsstationerna och i vissa fall ställs även extra behållare ut. En faktor som kan försvåra arbetet är det snöfall som bland annat lamslagit Stockholm under vintern.

– Snöfallet påverkar verksamheten på många olika sätt. Det försvårar såklart framkomligheten för våra tömningsbilar, men det gör också att folk väljer att vänta med att besöka sin återvinningsstation. Båda delar är logistikutmaningar vi arbetar hårt för att hantera, menar Henrik Nilsson.

Det är just återvinningen av pappersförpackningar som ökar allra mest runt jul. Efter att de hamnat i behållaren på återvinningsstationen tar det olika vägar, men hamnar slutligen på ett pappersbruk. Cirka hälften av allt pappersmaterial hamnar på Fiskeby i Norrköping.

För att lyckas få in alla förpackningar i de tillsynes överfulla återvinningsstationerna under julen har Henrik Nilsson ett enkelt tips:

– När du kommer till återvinningsstationen kan det ibland se fullt ut, men titta gärna på baksidan av behållaren. Där finns ofta ett extra inkasthål och plats att få in en hel del tomma förpackningar.