…Det är dessutom billigare att använda wellpapp än plast

En spansk undersökning från konsultföretaget Eosa har jämfört kostnaderna för när frukt och grönsaker fraktas i plastförpackningar respektive wellpapp. Undersökningen visar att det är upp till 48 procent billigare att använda sig av wellpapp än att använda sig av plast.

Målet med undersökningen var att titta på hela transportkedjan för livsmedel; från att de förpackas till att de anländer i butik. Därefter jämfördes kostnadseffektiviteten för förpackningarna gjorda av plast respektive wellpapp.

Det visade sig att plastförpackningar tog upp mer utrymme, gick sönder oftare och hade en högre etikettkostnad. Slutsatsen var att plastförpackingarna kostade 194 miljoner euro mer att använda än wellpapp.

Tillbaka till nyhetsbrevet