Det våras för wellpappen

En cykel och en bergsprängare med öl. Wellpappen får allt fler användningsområden.
– Wellpappens anpassningsförmåga är en av de viktigaste faktorerna för innovation, säger Ben Blydenstein marketing and environment director på FEFCO, wellpapproducenternas europeiska branschorgan.

– Wellindustrin utvecklas innovativt inom alla aspekter av fysisk design, bland annat vad gäller nya sätt att öppna förpackningar, att printa information på dem och att nyttja förpackningsutrymmet mer, säger Ben Blydenstein.

68 procent av alla köpbeslut fattas vid köptillfället, enligt FEFCO. Förpackningarnas design och hur de visar upp produkterna är därför en stor källa till innovation. Samtidigt förbättras också materialets styrka vilket minskar materialåtgången. Det innebär inte bara billigare förpackningar utan också minskad miljöpåverkan.

– Vid bra paketering går bara precis så mycket material åt som är nödvändigt för att kunna leverera produkten till konsumenten i perfekt skick, säger Ben Blydenstein.

– Insamlingskvoten på all well i Sverige är 90 procent och materialet kan återanvändas fem gånger. Jag tycker att wellindustrin tydligare bör marknadsföra att det här är en förnybar naturprodukt, säger Anders Sörås.

Han är vd för intressentföreningen Packforsk och rådgivare för Innventia som arbetar med innovationer baserade på råvara från skogen. Han håller med om att wellpappens anpassningsförmåga är avgörande för innovationen och ser tre trender:
– För det första blir det holistiska synsättet allt viktigare – att man integrerar utvecklingen av förpackningen med utvecklingen av produkten genom hela värdekedjan. För det andra fokuserar industrin mycket på materialutveckling och förnybarhet, att få ner mängden förpackningsmaterial per kilo produkt. Den tredje trenden handlar om att minimera spill genom att väga förpackningens skyddsförmåga mot dess transportvolym och materialåtgång.

Han vill dock varna för att stirra sig blind på kostnaderna:
– För att få en effektiv process för innovationsarbete kan man inte bara fixera sig vid en förpacknings kostnader utan också ta med de intäkter som skapas genom en optimerad förpackning i beräkningen. Smart förpackningsdesign kan till exempel halvera tiden för uppackning i butik. Även om förpackningen kostar lite mer så tar man igen det i arbetstid. Förpackningar kan också bli transporteffektivare genom smart design. Men också då blir de ofta lite dyrare i första ledet
.

En ytterligare faktor för innovation är enligt Ben Blydenstein förbättrade tryck- och printmetoder. Att bläckstråleskrivarna till exempel blir snabbare och bättre gör det enklare att göra unika tryck för varje enskild produkt. Det har bland annat betydelse eftersom det på wellförpackningar ofta finns viktig information som streckkoder, datumkoder, spårningsinformation och instruktioner för hur man öppnar förpackningen. Digitaltryck ger möjligheter till kortvariga reklamkampanjer och förpackningar.
En annan drivande kraft bakom innovationen är demografiska förändringar.

– Antalet små hushåll och singelhushåll ökar, och stressigare livsstilar skapar efterfrågan på snabb färdigmat. När förpackningarna blir mindre och allt mer varierande passar material som wellpapp som kan skräddarsys för varje enskild produkt, avslutar Ben Blydenstein.

Fakta: Fyra exempel på innovativa wellpapplösningar

Ett vrålåk för krasse

Vitacress, en av Europas största producenter av vattenkrasse, ville ha en förpackning som kapade deras distributionskostnader och hjälpte till att hålla krassen fräsch längre under transporterna. Resultatet blev en förpackning i vilken krossad is långsamt droppar kallt smältvatten över krassen vilket håller den fräsch i upp till 48 timmar.

Papp som saktar ner mognadsprocessen
En av FEFCO:s medlemmar har tillsammans med Fraunhoferinstitutet i Tyskland, utvecklat en prototyp på wellpapp som saktar ner mognadsprocessen hos frukt och grönsaker. Hemligheten bakom konceptet är att wellpappen absorberar eten, en naturlig gas som triggar mognadsprocessen för vissa frukter och grönsaker.

Bergsprängare för festivalöl

De senaste två somrarna har det amerikanska bryggeriet MillerCoors arrangerat the Miller Freshtival – en musikfestival i Turkiet. I samband med festivalen rockade Miller till sina ölförpackningar genom att designa dem till att se ut som bergsprängare. Miller har nyligen också lanserat en förpackning av vattenresistent wellpapp med is i som håller de 18 ölflaskorna kalla.

En cykel av papp

När den israeliska uppfinnaren och cykelfantasten Izhar Gafni hörde om en man som hade byggt en kanot av kartong fick han idén att bygga en cykel av wellpapp. För att ta reda på om det skulle gå konsulterade han tre ingenjörer som alla fällde samma dom: omöjligt. Men Izhar lät sig inte avskräckas och efter tre års hårt arbete blev drömmen verklighet. Cykeln som kostar mellan nio och tolv dollar att producera ska enligt utsago vara stark, vädertålig och ha bra hållbarhet

Text: Kristin Wester

Tillbaka till nyhetsbrevet