Förpackningar upplevs ha en nyckelroll för hållbara städer

Boende i världens största städer är överlag positiva till förpackningsindustrin som en möjlig nyckelfaktor i klimat- och miljöarbete, visar en ny global undersökning. Mest positiva är boende i Asien, medan européer är mer skeptiska.

Genom en undersökning bland privatpersoner i sexton av de största städerna i världen har insikter om synen på förpackningars roll i samhället och dess förmåga att bidra till ett hållbart samhälle samlats in.

Resultatet visar att boende i Asien är mer positiva än européer vad gäller privatpersoners möjlighet till medvetna förpackningsval som bidrar till ett hållbart samhälle. Läget är istället omvänt vad gäller inställningen till samhällets förmåga att underlätta användningen av miljövänliga och smarta förpackningslösningar. I Nordamerika är skillnaderna i synen på privatpersonernas och städernas möjlighet och förmåga mindre – båda anses göra tillräckligt.

Den positiva inställningen till förpackningarnas roll är ett starkt argument varför företag i större utsträckning bör satsa på att kommunicera sina förpackningars fördelar ur miljö- och hållbarhetsperspektiv.

Totalt deltog cirka 3 300 personer mellan 18 och 65 år i undersökningen. Deltagarna är bosatta i Berlin, Delhi, Jakarta, Kairo, Karachi, Lagos, London, Los Angeles, Manilla, Mexiko City, Mumbai, New York, Paris, Shanghai, Stockholm eller Tokyo.