Forskningsprojekt ska förbättra utskrift på wellpapp

Efterfrågan på anpassningsbara förpackningar är stor, och wellpappen har länge legat långt fram när det kommer till tryck. Just nu pågår ett projekt som ytterligare försöker förbättra bläckstråleutskrifter på wellpapp.

Projektet är ett samarbete mellan tyska PTS och franska SID, och man söker nu industriella partners som vill bidra till arbetet.

Även om utskrifter är bättre på wellpapp än på många andra material så finns det fortfarande krav från branschen. Färgen måste bland annat fastna och torka så snabbt som möjligt utan att smetas ut eller bli missfärgad. Projektet som pågår fram till 2018 försöker bemöta dessa utmaningar och ta fram en utskriftsprocess som är snabb, precis och självgående.