Fortsatt hög återvinning av pappersförpackningar

Naturvårdsverkets förpackningsrapport för 2016 visar att 82 % av alla pappersförpackningar återvanns under året – långt över det uppsatta målet på 65 %.

Återvinningen av pappersförpackningarna ligger på samma nivå som under 2015 trots att hela 15 000 ton mer förpackningar nådde marknaden. Genomsnittlig återvinningsgrad för alla typer av förpackningar landade på 69 procent under 2016. Totalt återvanns 1,3 miljoner ton av de förpackningar som sattes in på den svenska marknaden – en minskning med fyra procent jämfört med året innan.

Återvinningsgraden för varje typ av förpackning beräknas genom att den totala mängden som gått till återvinning delas med mängden som har producerats på marknaden.

Återvinningsgrad 2016

Glasförpackningar: 93 %
Plastförpackningar (exkl. PET-flaskor): 47 %
Pappersförpackningar: 82 %
Metallförpackningar (exl. pantburkar): 79 %
Pantburkar: 87 %
Träförpackningar: 31 %
PET-flaskor: 82 %
TOTALT: 69 %

http://www.packnyheter.se/images/Forpackningsrapport_2016.pdf