Framgångsfaktorerna bakom svensk återvinning

Sverige är ett av de bästa återvinningsländerna i världen och ligger i framkant när det kommer till att återvinna wellpapp. Under 2013 återvann vi omkring en miljon ton förpackningar och tidningar vilket är mer än svenska folkets samlade kroppsvikt.

Enligt Henrik Nilsson, planeringschef på Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) är ett välutvecklat system för återvinning och det faktum att 9 av 10 svenskar källsorterar sina förpackningar viktiga framgångsfaktorer med svensk återvinning. Även producentansvaret spelar en stor roll som innebär att den som tillverkar förpackningar även ansvarar för att de ska kunna samlas in och återvinnas på ett miljömässigt korrekt sätt efter konsumentens förbrukning.

– Vi har 5 800 återvinningsstationer och cirka en tredjedel av hushållen har möjlighet att sortera pappersförpackningar i anslutning till sin fastighet. Därtill finns en mycket väl utbygg insamling av förpackningar från verksamheter, säger Henrik.
Förutom glas är pappersförpackningar, där wellpapp ingår, det som återvinns mest. Enligt Henrik är det självklart att återvinna, eftersom vi måste spara på jordens ändliga resurser.

– Återvinning gör miljönytta! Varje kilo wellpapp som materialåtervinns sparar ett kilo i koldioxidutsläpp. All wellpapp som återvinns blir till ny wellpapp.