Grilla wellpapp i sommar

Att hantera och transportera kol är ofta problematiskt, då det ofta lämnar fläckar eller dammar. Den spanska grillkolsproducenten Carbones Fergon har skapat en lösning på problemet – med hjälp av wellpapp.

Grillsäsongen är igång. Med hjälp av en ny wellpapplösning kan årets grillning bli smidigare och miljövänligare än någonsin.

Carbones Fergon, som är Spaniens största producent av vegetabiliskt kol, har utvecklat en ny förpackningslösning som inte lika lätt smutsar ner användaren eller sprider damm från kolen. De har utvecklat en wellpapplösning som endast kräver att användaren behöver öppna en rektangulära wellpappburen som kolen placerats i och tända eld på hela förpackningen. På så sätt behöver man aldrig komma i kontakt med själva kolen.

Förutom att buren underlättar hanteringen och transporten av kolen, både för butiker och för grillsugna konsumenter, är den även ett smart miljöval, eftersom den inte lämnar efter sig något avfall.