Hur ser framtiden för fiber ut?

På ett seminarium i Almedalen om fiberns framtid diskuterades möjligheterna med skogens resurser. Catharina Ottestam, affärsområdeschef för Packaging Solutions på Innventia pratade om fiberns framtid ur ett forskningsperspektiv och Jon Haag, VD på NINE, resonerade kring hur konsumenter ser på framtidens förpackningar.

I takt med att människors beteende förändras så förändras också våra behov.
– Som forskare måste man fråga sig hur marknaden ser ut i framtiden, vilka värdekedjor som behöver sättas ihop och slutligen vilka tekniska möjligheter det finns, sa Catharina Ottestam.

Skogsråvaran har flera möjligheter till förädling. Ved är ett exempel på en råvara som förutom att det är förnybart inte växer där mat odlas – därför finns ingen risk för konkurrens med matproduktion. Med cellulosa från ved kan man ta fram nya typer av konstruktionsmaterial som är starkt och flexibelt, isolerande och stötdämpande samt väderbeständigt och lätt. Hemicellulosa kan exempelvis användas i livsmedelsförpackningar för att behålla arom och stänga ute syre. Med lignin kan man framställa till exempel kolfiber.

Jon Haag konstaterade att förpackningar är något alla människor har en åsikt kring. Han presenterade några insikter om konsumenternas inställning till förpackningar.
– Fortfarande anses förpackningar vara ”skräp”, sa han. Det behövs mer intuitiva förpackningar – folk är trötta på instruktioner om hur man exempelvis öppnar och stänger. Man vill bara förstå hur det fungerar, inte behöva läsa instruktioner.

Jon Haag menade att det även blir allt viktigare att förpackningen ger konsumenten något mer, så kallad ”added value packaging”. ”Order management” är ett annat område som växer – konsumenten vill ha förpackningar som hjälper till att hålla ordning hemma, till exempel i kylen.

För att påskynda positiva förändringar konstaterade Jon Haag att politiker behöver ta ställning för hur materialutnyttjandet ska ske i landet och att det behöver betonas att matsvinn är värre än ett förpackningsöverskott. Catharina Ottestam slog ett slag för att använda skogsråvaran mer innan den blir energi eftersom man på så vis utnyttjar råvaran till fullo innan den till slut kan omvandlas till energi.

Arrangör:
Grafiska Företagens Förbund, Skogsindustrierna, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Övriga medverkande:
Tommy Höglund, Processledare, Printed Electronics Arena.
Lars Lind, VD, Perstorp BioProducts.
Maria Wetterstrand, Moderator.

Tillbaka till nyhetsbrevet