ICA-handlaren som forskar om sina kunders handlingsbeteende

Maxi ICA-handlaren Christer Johansson lånar ofta ut sin stormarknad i forskningssyfte.
– Kunderna har ett stort intresse för förpackningar och har många goda idéer. Dels är det viktigt för mig att lära känna mina kunder bättre så att jag kan skapa en ännu bättre butik, och dels tror jag att forskningen kommer närmare sanningen genom att bedrivas på plats ute i butikerna, säger han.

Christer Johansson driver Maxi ICA Stormarknad i Karlstad och är flitigt involverad i den förpackningsforskning som bedrivs av Karlstads universitet i samarbete med Centrum för Tjänsteforskning och förpackningsnätverket The Packaging Arena som Christer även suttit med i styrelsen för. Han tillhandahåller bland annat sin stormarknad i forskningssyfte, inte minst vad gäller förpackningar och material som wellpapp.
– Det är viktigt att man gör forskningen på riktigt ute i butikerna där kunderna till exempel får svara på frågor. Jag tror det gör att vi kommer närmare sanningen kring vad kunderna vill ha och hur de ser på förpackningar, säger han och fortsätter:
– Kunderna har ett stort intresse för material och förpackningar och har väldigt goda idéer eftersom de ju använder förpackningarna i sin vardag. Vanliga synpunkter är till exempel att de ska vara lätta att öppna och hjälpa till att minska matsvinnet.
Just nu pågår en studie i butiken kring hur svinnet av frukt och grönt i butiken och i transportkedjan påverkas av förpackningarnas utformning med målet att minska svinnet i alla led.
– Wellpapp är ett väldigt bra material. Sedan har ju vi i Värmlandsskogarna en ganska stor wellindustri så vi är generellt positivt inställda till wellpapp, säger Christer Johansson.

Tillbaka till nyhetsbrevet