Industrin efterfrågar enhetliga förpackningar

En studie om enhetliga funktionsstandarder för wellpapp har precis avslutats av forskare på Innventia. Studien har bland annat kartlagt industrins krav på förpackningar, och inom vilka områden förpackningsindustrin behöver bli bättre. Wellpappnytt intervjuade Johan Alfthan, en av forskarna bakom projektet.

Syftet med studien var att identifiera var behoven inte täcks av befintliga standarder och komma fram till ett underlag för framtida utvecklingsarbete mot mer enhetliga funktionsstandarder. Studien är det första steget mot en ny förpackningsstandard för optimering av wellpappförpackningar. Detta är någonting som framförallt den varuexporterande industrin efterfrågar.

– Enhetliga funktionsstandarder hjälper industrin att specificera det som är viktigt för att uppnå den önskade kvaliteten, och tillåter förpackningsleverantörer att hitta bästa möjliga lösning med rätt funktion, säger Johan Alfthan, forskare på Innventia.

Studien har bland annat identifierat områden där det idag finns brister jämfört med industrins behov. Viktiga områden är effekterna av vibrationer och stötar under transport samt effekter på förpackningarna av klimatet och långtidsbelastning.

– I dessa fall är de verkliga belastningarna ofta okända, och metoderna som används för att förutsäga prestanda hos förpackningar har brister. Förpackningsdesign är också en viktig del. Exempelvis är förpackningar med perforering som gör dem lättöppnade känsliga och prestandan är svår att prediktera. Vi fann också ett behov av riktlinjer som kan användas av beställaren av förpackningar för att skapa så bra specifikationer som möjligt och underlätta kommunikationen med förpackningsleverantörer, säger Johan Alfthan.

Studien har också kartlagt exportindustrins behov, och visar att det är viktigt att produkten skyddas på ett kostnadseffektivt sätt. Man vill kunna specificera funktion på ett enhetligt sätt som fungerar över hela världen. Detta underlättar för industrin att använda sig av wellpappförpackningar, någonting som Johan Alfthan menar är bra för miljön.

– Ökad användning av wellpapp kan ge minskad miljöbelastning under förutsättning att förpackningarna är designade för sitt syfte. I nuläget finns en stor risk för att förpackningar kan vara både över- och underdimensionerade. Studien är ett steg mot bättre metoder för dimensionering, säger han.

Tillbaka till nyhetsbrevet