Svenska Wellpappföreningen

Kontakta oss

Lennart Uhlmann

VD
lennart.uhlmann@branschkansliet.se
Tfn: 08-508 938 10

Karin Lundwall Welin

karin.lundwall@branschkansliet.se
Tfn: 08-508 938 91

Besöksadress:

Klara Norra Kyrkogata 31, Stockholm

Postadress:

Svenska Wellpappföreningen, Box 22 307, 104 22 Stockholm