Svenska Wellpappföreningen

Kontakta oss

Klas Elm

VD
klas.elm@branschkansliet.se
Tfn: +46 8 508 938 18

Karin Lundwall Welin

karin.lundwall.welin@branschkansliet.se
Tfn: +46 8 508 938 91

Besöksadress:

Klara Norra Kyrkogata 31, Stockholm

Postadress:

Svenska Wellpappföreningen, Box 22 307, 104 22 Stockholm