Vår marknad - månad för månad

Här presenterar vi den senaste månadens fakturerade belopp samt utlastade kvadratmeter.

2017

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Fakt/tkr
Utl/kvm 49 694 47 475 55 561 46 328

2016

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Fakt/tkr 267 236 287 931 306 878 306 476 316 689 313 691 233 986 297 540 317 726 300 155
Utl/kvm 45 198 48 304 51 256 52 009 53 430 52 643 39 623 50 297 53 367 51 052 54 468 48 734

2015

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Fakt/tkr 280 560 273 965 311 177 292 459 290 578 312 907 234 649 287 306 307 634 317 061 298 725 261 745
Utl/kvm 47 530 47 158 53 362 50 288 49 153 53 507 40 429 49 352 52 372 53 631 50 845 45 247

2014

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Fakt/tkr 294 018 274 819 293 392 292 993 300 096 300 455 247 532 282 314 311 420 327 201 287 597 256 544
Utl/kvm 49 577 46 367 48 932 49 176 49 365 49 483 41 394 46 883 52 477 54 700 49 017 44 121

2013

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Fakt/tkr 290 330 274 185 278 858 294 737 304 765 270 561 235 403 278 775 282 794 312 583 288 344 234 754
Utl/kvm 49 708 46 986 48 012 51 430 52 529 46 789 40 508 47 743 47 864 53 459 48 569 40 017