Med miljön i fokus

För Emelie Rydh och Hanna Hartikka är miljöpåverkan en viktig faktor när de designar förpackningar. De har båda nyligen avslutat sina studier i förpackningsutveckling/design på Nackademin i Stockholm och ser nu fram emot att få fortsätta arbeta med sitt stora intresse.
– Jag lockas av utmaningen i att skapa bra förpackningar som skyddar, informerar och attraherar samtidigt som de är anpassade till en mängd olika faktorer som t.ex. användarvänlighet, miljö, transport och ekonomi, säger Emelie.

Hanna och Emelie har sedan länge haft ett stort intresse för grafisk formgivning, design och samspelet mellan färg, form och text. För Emelie kom själva förpackningsintresset när hon för 2 år sedan började studera förpackningsutveckling/design på Nackademin.
– Det var där som jag upptäckte förpackningarnas stora användningsområden och lockades av utmaningen i att skapa bra förpackningar som skyddar, informerar och attraherar samtidigt som de är anpassade till en mängd olika faktorer som t.ex. användarvänlighet, miljö, transport och ekonomi, säger Emelie.
Hanna håller med om att arbetet kan vara utmanande.
– Det är många parametrar att ta hänsyn till när man tar fram en förpackning. Man får hela tiden ha en plan B och C och kanske till med D då det alltid dyker upp oförutsedda saker på vägen, påpekar Hanna.

Miljöpåverkan är en viktig faktor för dem båda. Emelie försöker till exempel så gott det går ta fram förpackningar i monomaterial, d.v.s att hela förpackningen är gjord i ett och samma material och hon undviker gärna plast, glas och metall för att istället använda papper, kartong och wellpapp som hon anser är mer miljövänligt och lättare att återvinna.
– Vi lever ju i ett konsumtionssamhälle där i princip allt behöver förpackas. Jag reflekterar väldigt mycket kring miljöpåverkan när jag tar fram en förpackning. Att få vara med och bidra till att de förpackningar som tillverkas gör det på ett så effektivt och miljövänligt sätt som möjligt är viktigt och spännande, säger Hanna.

När det gäller wellpapp som förpackningsmaterial ser både Emelie och Hanna flera fördelar.
– Valet av material är en av de viktigaste variablerna när man ska ta fram en förpackning och där står sig wellpapp starkt. Framförallt så ger wellpapp ett bra skydd åt produkten i och med de olika lagren. Detta i sin tur leder till mindre svinn, i form av kross i transporter, vilket också bidrar till mindre miljöpåverkan, säger Hanna.
– Som förpackningsmaterial är wellpapp jättebra. Det är lätt och luftigt men starkt, stöttåligt och enkelt att återvinna. Man kan även använda sig av flera olika tryckmetoder när man ska trycka på wellpapp och man kan få en riktigt hög tryckkvalitet, fyller Emelie i.

I framtiden tror de att man kommer att fokusera ännu mer på förpackningar som är snällare mot miljön.
-Jag hoppas att vi kommer att satsa på att optimera mängden förpackningsmaterial samt försöka fasa ut material som t.ex. plast genom att utveckla mer hållbara material med minsta möjliga miljöpåverkan, säger Emelie.
– Vi är ju redan inne på miljöspåret och här tror jag det kommer hända mycket mer. Överpackning är fortfarande ett stort problem där jag tror att fler kommer inse att vi inte kan slösa hur som helst med förpackningsmaterial. Här ligger vissa länder i framkant medan andra kör all in på överpackning då det upplevs som exklusivt, säger Hanna.
Hon hoppas få se mer genomtänkta och smarta konstruktionslösningar och framförallt bättre användarvänlighet.
– Många klagar på förpackningar som är svåra eller nästintill omöjliga att öppna. Det är mycket frustrerande, inte minst för äldre personer med svag handstyrka. Utbudet i dag är så stort att utsätts man för en dålig förpackning är det lätt som en plätt att välja konkurrentens precis bredvid i hyllan.

Tillbaka till nyhetsbrevet