Möte med makten i Bryssel

Den tredje september bjöd den europeiska pappers- wellpapp- och kartongindustrin in de nyvalda EU-parlamentarikerna till en mottagning i Bryssel. Hela 30 parlamentariker från 13 länder dök upp.

Mötet arrangerades av CEPI, the Confederation of European Industries, och FEFCO, the Corrugated Board Association. Under mötet fick de nya parlamentarikerna träffa representanter från CEPI och FEFCO, men också från deras respektive nationella organisationer i parlamentarikernas hemländer. Svenska Wellpappföreningen var förstås också på plats. Från Sverige deltog även EU-parlamentarikern Olle Ludvigsson (S) från utskottet för ekonomi och valutafrågor, ECON.
– Jag försöker alltid att träffa industriföreträdare för att kunna hålla mig uppdaterad om vad som händer i de olika branscherna, säger han och fortsätter:
– Wellpapp är intressant både för att det är så mångsidigt och samtidigt tillverkat av skogsråvara. Det ger både bra lösningar för brukaren men är också hållbart ur ett miljöperspektiv. Det tror jag kommer att bli en än mer betydelsefull konkurrensfördel på sikt.

Frågor som diskuterades var bland annat Europas konkurrenskraft, energi och ekonomi. Parlamentarikerna fick en bild av vilka funktioner industrin fyller i samhället och dess utmaningar.

Vilka möjligheter har du som parlamentariker och ledamot i ECON att påverka papp- och kartongindustrins förutsättningar och framtid i Europa?
– Jag tror att mitt arbete i ECON möjligtvis kan ha en indirekt effekt men att det framförallt kommer att finnas frågor i utskottet för industri, forskning och energi som kommer att ha anknytning till wellpappindustrin, säger Olle Ludvigsson.

Det finns en uttryckt önskan om att mötet, som var det första i sitt slag, kommer att vara startskottet på fler gemensamma initiativ från FEFCO och CEPI.

Om pappers- och massaindustrin i Europa
• En av Europas äldsta industrier. Nästan allt råmaterial kommer från Europa.
• Finns i alla EU:s medlemsstater.
• Sysselsätter cirka 270 000 människor i Europa direkt och ytterligare cirka 1,5 miljoner människor indirekt. En stor del av sysselsättningen är på landsbygden där det generellt blir allt svårare att upprätthålla hög sysselsättning.
• Står för 20 procent av den globala wellpapp-, kartong- och pappersproduktionen.
• Omsätter cirka 100 miljarder euro, eller cirka 920 miljarder kronor – mer än Sveriges statsbudget.
• Investerar stora summor i forskning för att bland annat hitta ännu effektivare återvinningsmetoder, nya materialsnålare produkter, minska och optimera vattenanvändningen samt förbättra matkvalitén och minska matsvinnet genom bättre och säkrare förpackningar.
• En stor utmaning för industrin är Europas vikande konkurrenskraft.

Källa: FEFCO och CEPI
Tillbaka till nyhetsbrevet