Ohygieniska plastlådor granskades i brittisk tv

Den brittiska tv-kanalen BBC sände i november en granskande dokumentär om matvarukedjan Asdas e-handel. Granskningen genomfördes efter att en anställd anmält brister i hygienen i de plastlådor som används vid utkörning till kunderna.

De flesta av e-beställningarna som görs hos Asda plockas ihop av anställda i affärerna och packas ner i plastlådor som sedan skickas hem till kunden. Lådorna som användes för att köra ut maten innehöll lika mycket bakterier som ett köksgolv, enligt en undersökning av bakterienivåerna som gjordes på uppdrag av BBC.

En anställd på företaget vittnade om att lådor som användes för att skicka mat till sjukhus innehöll mögel. Samtidigt rapporterade kunder att lådor som levererats hem innehållit maskar.

Asda själva hävdar att de tar klagomålen och granskningen på fullaste allvar.
– Våra kunder förväntar sig och förtjänar en hög service. Vi har inte levt upp till detta, men våra kunder kan lita på att vi tar klagomålen på allvar och gör det vi kan för att lösa dem, sa en talesperson till BBC.

Nu vill Asda ta krafttag för att förbättra servicen och hygienen. De uppger att de har beställt städning av alla utkörningsbilar och plastlådor och ska även utbilda samtliga anställda om mathygien.

Länk till inslaget.