Oklar framtid för återvinningen

Vem ska ansvara för återvinningen av wellpapp och andra förpackningar?
Och vem ska kontrollera att den fungerar?
På ett seminarium i Almedalen arrangerat av Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, diskuterades avfallsutredningen och dess konsekvenser.

I höstas presenterade avfallsutredningen två förslag på hur framtidens insamling av förpackningar och tidningar kan gå till. Vägvalet står mellan kommunal och privat insamling.
Gemensamt för båda alternativen är bland annat att det ska finnas nationella mål för återvinningssystemet med fokus på fastighetsnära insamling, och att det ska bildas en tillsynsmyndighet som bland annat ger tillstånd och löser tvister.
Men på viktiga punkter skiljer sig de två alternativen åt. På uppdrag av FTI har Boston Consulting Group, BCG, gjort en konsekvensanalys av förslagen. BCG varnar för flera risker med att låta kommunerna ta över ansvaret för insamlingen, bland annat för en bruten ansvarskedja där olika aktörer och underleverantörer ansvarar för olika delar av processen.
– Det försvårar för en nationell politisk styrning av återvinningen. Det finns också en risk för att insamlingssystemen utformas olika i olika kommuner. Det innebär olika servicegrader, insamlingsmängder och insamlingskvalitet, vilket också försvårar för en nationell linje, sa Kent Carlsson, vd för FTI under seminariet ”Fakta och myter i återvinningsdebatten”, och fortsatte:
– Dessutom skulle medborgarna komma i kontakt med flera olika insamlingssystem när de rör sig över kommungränserna, till exempel från hemmet till arbetsplatsen eller till fritidshuset.
FTI som driver och utvecklar insamlingssystem och materialåtervinning på uppdrag av cirka 10 000 företag med producentansvar vill i stället samarbeta mer med kommunerna.
– Självklart ska kommunerna vara med och påverka utformningen av sitt insamlingssystem. Vi vill sätta oss med dem och i samråd diskutera spelplanen och vem som ansvarar för vad, sa Kent Carlson.
Hittills har 32 kommuner skrivit under ett ramavtal med FTI som till exempel klargör vem som ansvarar för att städa bort sopor som kommuninvånare lämnar utanför fulla behållare. Nu står det i ramavtalet att det ansvaret ligger på FTI.
290 olika insamlingssystem skulle också innebära betydligt fler samråd mellan kommunerna och systemadministratörerna och även påverka andra aktörer:
– Vi vill ha ett enhetligt system för att kunna veta hur vi ska märka våra förpackningar, sa Eva Eriksson, hållbarhetschef på Löfbergs.
Idén med kommunalt ansvar kritiserades även av Göran Nilsson, vd för Pressretur.
– Varför ersätta ett fungerande system med ett nytt som om några år kanske kommer fungera lika bra som det nuvarande? Om kommunerna skulle ta över så är det förenat med en lång övergångstid. Jag tror att det kan ta upp till tio år innan vi har ett nytt system med administration, målbild och tillsynsmyndighet på plats.
Erik Lindroth, miljödirektör på Tetra Pak, höll med:
– Vi vill ha en rak och snabb lösning med tydlig ansvarsfördelning. Vi har inte råd att fortsätta gå omkring i en twilight-zon.
Nu ligger avfallsutredningen hos miljödepartementet.
– Utredningen gav ett brett underlag men täckte inte in alla aspekter. Frågan bereds fortfarande. Vi vill förvissa oss om att det förslag vi lägger ska hålla länge och vi hoppas på att kunna lägga fram en proposition i höst, sa Mattias Johansson, stabschef på miljödepartementet.

Tillbaka till nyhetsbrevet