Möjligheternas material

Wellpapp kallas ofta för möjligheternas material. Det är starkt, flexibelt och möjliggör många olika förpackningslösningar. Både för transport och i butik. Wellpappförpackningar med profilerande dekor blir allt vanligare.

Definitionen av wellpapp är ett eller flera lager våg format papper, som limmas på eller mellan planskikt av papper.

Ordet wellpapp kommer av det tyska ordet ”welle”, som betyder våg. Korrugerat papper patentsöktes första gången 1865 i England.