Vanliga branschord

Fras Beskrivning
Cellulosafibrer - det råmaterial som används för att tillverka olika papperskvaliteter.
Ensidig wellpapp - ett vågskikt, ett planskikt. Levereras ofta på rulle.
Enwell - ett vågskikt, ett planskikt. Den vanligaste welltypen.
FEFCO - Wellpapptillverkarnas europeiska samarbetsorgan.
Flexografi - vanlig tryckmetod för wellpapp.
Flute - vågprofil (höjd) på vågskiktet.
Fluting - pappersmaterialet som utgör vågskiktet.
Förpackningsdirektivet - omfattar bestämmelser om förebyggande av förpackningsavfall, återanvändning av förpackningar samt återvinning och materialutnyttjande av förpackningsavfall.
Genomslagshållfasthet - ett mått för emballagets förmåga att motstå genomträngning av spetsiga föremål.
Kantkross - anger staplingsförmågan hos ett emballage.
Kaschering - sammanlimning av två olika material. Text och bild trycks i förväg på ett separat papper. Det tryckta arket limmas därefter på wellpappen.
Kraftliner - kan tillverkas av en massakvalitet, men görs normalt av flera massakvaliteter (två eller tre skikt).
Liner - pappersmaterialet som utgör planskiktet.
Offset - högkvalitativ tryckmetod.
Packforsk - institut för förpackningar och distribution. Partner för förpackningsområdets intressenter.
Plankross - ett mått på ett emballages formstabilitet.
Preprint - dekoren förtrycks på papper som lamineras på wellpappen.
Returfibrer - fibrer baserad på återvunnet material, främst returwellpapp.
Returpack - Svenska Returpack/Svenska Returpack-PET ansvarar i Sverige för pantsystemen av aluminiumburkar och återvinningsbara PET-flaskor.
Rillning och bigning - vikanvisningar.
Screentryck - vanlig tryckmetod för förstklassigt tryck i små upplagor.
Slitslåda - en vanlig kategori av wellpappförpackningar (se även stansad låda). Tillverkas i en maskin som trycker, vikanpassar, slitsar och limmar wellpappen till färdiga lådor.
Sprängstyrka - definieras för att ge hållbara wellpappförpackningar.
Stansad låda - en vanlig kategori av wellpappförpackningar (se även slitslåda). En mer avancerad förpackning som ställer högre krav på måttnoggrannhet. Stansas i plan- eller rotationsstans.
Testliner - en papperskvalitet som helt tillverkas av returfibrer.
Tvåwell - två vågskikt, tre planskikt. Ger starka lådor.
Vågprofil - styr tjockleken på wellpappen som finns i flera olika varianter.
Wellfaktor - en mått på den s k wellningsgraden.
Wellpapp - ordet well härstammar från tyskans welle (=våg).
White top - en tvåskiktskvalitet med ett blekt ytterskikt och ett oblekt innerskikt.
Ytråhet - kvaliteten på wellpappytan har betydelse för tryckbarheten.