Standardkonstruktioner för wellpapp

Systemet med standardkonstruktioner har utarbetats av well- och solidpappsindustrins europeiska samarbetsorgan FEFCO respektive ESBO. De symboler och beteckningar som används är därför internationellt gångbara och skall fungera oberoende av språk och varierande uttryckssätt.

Läs mer: www.fefco.org