Tillverkning av wellpapp

Råvaran för tillverkning av wellpapp är förnyelsebar och växer i Sverige och andra skogsländer. Tillverkningen innebär att ett eller flera lager vågformat papper, så kallad fluting, limmas på eller mellan planskikt av papper, så kallad liner.

Som förpackningsmaterial tillverkades korrugerat papper första gången år 1871 i Amerika och materialet användes som skydd för medicinglas och flaskor. Den mest betydelsefulla utvecklingen av wellpapp skedde under andra världskriget då militärtransporterna tvingade fram material som var lätta och skyddande men som också tålde bland annat fukt.

Under 1950–60-talet ökade tillverkningsvolymerna snabbt till följd av att wellpapp slog igenom som förpackningsmaterial i många sammanhang. Wellpapp kan mycket lätt skräddarsys för varje produkt.