Tre möjligheter industrin missar

Förpackningsindustrin och varuproducenterna missar stora möjligheter att marknadsföra sig i butikerna. Det menar Annika Olsson, professor i förpackningslogistik vid Lunds universitet.
– Det finns framför allt tre trender de inte har hakat på ordentligt, säger hon.

De tre trenderna är konsumenternas ökade miljömedvetenhet, den allt större diskussionen om matsvinn och att det blir allt vanligare att butikerna ställer så kallade sekundärförpackningar direkt på hyllan.
Att vi konsumenter blir mer miljömedvetna innebär en möjlighet för såväl producenter som varumärkesägare och wellpappföretag att marknadsföra wellpapp ur hållbarhetssynpunkt.
– När man frågar konsumenterna om miljövänliga förpackningsmaterial hamnar papper i topp. Det skulle företagen kunna trycka mer på, säger Annika Olsson.
Vi pratar också mer om matsvinn i dag än tidigare och flera stora medier rapporterar med jämna mellanrum om problemet.
– Här finns möjligheter för industrin att prata om vad man gör för att minska svinnet. Gemene man ser ofta förpackningar som skräp. Förpackningsindustrin måste bli bättre på att kommunicera förpackningens roll och att marknadsföra den som något positivt. Varför inte ha till exempel miljömarknadsföring på förpackningarna? säger Annika Olsson och fortsätter:
– Om man lägger lite mer krut på förpackningarna så slipper man kasta mat. Det är dyrare att kasta till exempel kött som är dyrt att producera än att lägga pengar på en bra förpackning som ser till att köttet klarar sig genom hela transportkedjan och hem till slutkunden.
Hon ser också att butikerna allt oftare ställer upp de så kallade sekundärförpackningarna, till exempel en kartong med tandkrämstuber, direkt på butikshyllorna. Ändå är sekundärförpackningarna sällan anpassade för att visa upp varorna inuti.
– Här finns stora möjligheter att lyfta sitt varumärke genom att trycka det på förpackningen så att det syns på hyllan. En av de stora fördelarna med wellpapp är ju tryckbarheten. Det är enkelt att trycka till exempel budskap, logotyper, streckkoder och QR-koder på wellpapp. Det finns flera exempel på hur helt neutrala sekundärförpackningar som ställs på hyllan gör att konsumenterna har svårt att lokalisera varan som till slut slängs, säger Annika Olsson.

Tillbaka till nyhetsbrevet