Tryck på wellpapp

Förpackningen är en utmärkt bärare av information och andra budskap. Eftersom wellpapp dessutom är ett starkt material fungerar wellpappförpackningen både under transport och i butik, utan andra materialinslag. Med moderna tryckmetoder förses förpackningarna med tilltalande dekor.