Offsettryck

Tryckformen, en plåt som är fastspänd runt en cylinder (plåtcylindern), överför färgen till en gummiduk som är uppspänd runt en annan cylinder (gummicylindern).

Från denna gummicylinder överförs färgen till wellpappen. Offset är således en indirekt tryckmetod (färgen förs från tryckformen via en gummicylinder till wellpappen).

Etiketter som limmas på wellpappen (kashering) trycks i offset på grund av den höga tryckkvaliteten.