Screentryck

Screentryckning är en genomtryckningsmetod. En finmaskig duk av nylon eller polyester spänns upp i en metallram. Sedan en speciell film fästs på duken belyses denna, som därefter framkallas med en fotokemisk metod. Duken blir då öppen på de ställen där färgen ska släppas igenom (text och bild) och igenfylld på de ställen där man inte vill ha färg på wellpappen. Med en rakel (kniv) pressas färgen igenom de öppna maskorna, ner på wellpappen som ligger under duken.