Wellpapp fortfarande oslagbart, enligt Grafiska Företagens vd

I början av februari gick Sign & Print av stapeln, och en av de mest profilerade talarna var Ravindra Parasnis, vd för Grafiska Företagen. Vi intervjuade Ravindra om framtiden för branschen i allmänhet, och för wellpapp i synnerhet.

Tryckerierna står inför stora omställningar, menar Ravindra Parasnis. Samtidigt finns det flera faktorer som gör att man är rustade för framtidens digitala värld.

– ”Vanliga tryckerier” har varit och är fortsatt under stort omställningstryck. Investeringar i marknadskommunikation ökar men inte nödvändigtvis i print. Print är bara EN möjlig kanal idag. De tryckerier som har resurser ser också till att investera så man kan möta kundernas behov av kommunikation i andra kanaler. Om vanligt tryck har minskat så har storformat och utomhusdisplayer av olika slag ökat. Generellt har tryckerier varit exponerade mot digitalisering under en lång tid, både vad gäller interna produktionsflöden och att hantera variabeldata. Många tryckerier har jobbat länge med digitaliserat datautbyte med sina kunder. Denna digitalmognad kommer att vara en fördel i den fortsatta utvecklingen där den enskilde konsumenten står i centrum för personaliserad kommunikation.

Samtidigt som mindre tryck går i de vanliga tryckerierna blir förpackningar en viktigare kommunikationsbärare, inte minst givet den ökande e-handeln.

– Generellt har förpackningen blivit allt viktigare som kommunikationsbärare. I takt med att e-handel växer så växer också kraven på förpackningar, både vad gäller hur exempelvis matvaror ska skyddas på ett bra sätt till att förpackningen ska vara lätt att returnera. Många traditionella tryckerier sneglar på förpackningar som ett möjligt tillväxtområde. Vi tror konkurrensen kommer att öka på förpackningssidan på grund av detta. Digitaltryck inom förpackningar väntar på sitt stora genombrott och här har kanske ”vanliga tryckerier” en fördel.

I detta har wellpappen en stor roll att spela, men behöver också utvecklas för att hinna med i utvecklingen.

– Wellpapp är fortfarande ett oslagbart materialval i många sammanhang men gränsen mellan kartong och wellpapp börjar bli suddigare. Kvalitetskravet på själva trycket kommer att fortsätta öka.  De stora tillverkarna av wellpappsförpackningar i Sverige har traditionellt jobbat ganska industriellt, med ett processtänk och helst långa serier. I ett samhälle där vi ser allt kortare serier och digitaltryckets intåg kommer man att bli rejält utmanade.

Ravindra avslutar med att trycka på branschens digitala mognad, och anpassningsförmåga till framtiden. Han menar att data kommer vara branschens nya råvara, och menar att den grafiska branschen ligger bättre till för att hantera detta jämfört med många andra branscher.