Wellpapp som grunden för kreativitet

Konstnären Warren King gör uttrycksfulla skulpturer av människor i verklig skala. Till skillnad från många andra konstnärer, som använder sten eller lera i sina skulpturer, använder Warren wellpapp och valet av material är ingen slump.

– Mina skulpturer jämförs ofta med Terrakottaarmén i Kina. Medan de gjordes för att vara i en evighet vill jag spegla att människans möten – med andra människor, kulturer och platser – är mer förgängliga. Användningen av kasserade wellpapplådor symboliserar den tanken, säger Warren.

Just tanken på platser och kulturers förgänglighet är extra tydlig för Warren, som har sina etniska rötter i Kina, är uppvuxen i USA och nu bor i Sverige. Förutom det symboliska värdet av wellpapp erbjuder materialet både möjligheter och en del utmaningar som sporrar Warren.

– Med många mer ”traditionella” material som sten eller lera kan man skapa fler former. Med wellpapp måste man ta hänsyn till olika saker, som tillexempel riktning och storlek på vågorna. Vissa kanske ser det som en begränsning, men att skapa komplicerade former samtidigt som man behåller känslan av wellpapp är grunden för min kreativitet.

Warren har flera kommande projekt på gång där skulpturerna både ska bli större och målas. En sak är sig dock alltid lik – de består alla av wellpapp.

Närmast kan man se hans verk på Couture Galleri i Stockholm där han ställer ut mellan 20 maj och 3 juni.