Wellpappnytt #1 2013


Om du inte kan läsa detta mail, klicka här
Wellpappnyheter från Almedalsveckan
I det här specialnumret från Almedalen sammanfattar Wellpappnytt några glimtar från veckan som gått.

Branschens aktörer har bland annat diskuterat fiberns framtid, de nya återvinningsreglerna och hur förpackningens värde kan ökas. Slutligen har vi ställt frågan som vi alla undrar – återvinner Maria Wetterstrand wellpapp?

Trevlig läsning!

Lennart Uhlmann, VD Svenska Wellpappsföreningen.
 
Hur ser framtiden för fiber ut?  
På ett seminarium om fiberns framtid diskuterades möjligheterna med skogens resurser.
Skogsråvaran har flera möjligheter till förädling och med cellulosa från ved kan man ta fram nya typer av konstruktionsmaterial. Hemicellulosa kan exempelvis användas i livsmedelsförpackningar för att behålla arom och stänga ute syre.
  

Läs mer här »
Oklar framtid för återvinningen
Vem ska ansvara för återvinningen av wellpapp och andra förpackningar? Och vem ska kontrollera att den fungerar?
På ett seminarium i Almedalen arrangerat av Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, diskuterades avfallsutredningen och dess konsekvenser.


Läs mer här »
Så ökar vi förpackningens värde  
Jon Haag, VD på NINE

Många konsumenter ser fortfarande förpackningar som skräp, hur kan man öka förpackningens värde?
– Det handlar mycket om kommunikation. Precis som man tar ställning till produkten så tar man ställning till förpackningen som man vill sälja produkten i. Då måste man våga prata mer om den och förpackningen kommer då att kännas viktigare. Sen finns det ju stora möjligheter att göra förpackningen intressantare. Om man säljer leksaker till exempel kan lådan, utan att man för den sakens skull använder mer material, se ut som en robot. Då kommer kunden lättare se att man kan använda kartongen som något mer istället för att betrakta den som skräp.
 
Vad tror du om wellpappens framtid som förpackningsmaterial?
– Enormt bra. Exempelvis inom e-handel växer användningen både på grund av skyddet och enkelheten, och även för att kostnaderna blir lägre av att man lätt kan anpassa en grundmall av en låda till olika förpackningsstorlekar. Men det finns utmaningar där också, till exempel att man ibland ska använda returfiber och ibland inte. Det borde vi prata mer om.
 

Förpackningen - inte bara ett material  
Catharina Ottestam, affärsområdeschef för Packaging Solutions på Innventia
 
Hur ser ni på utvecklingspotentialen för wellpapp?
– På Innventia har vi tittat på hur folk ser på material i olika delar av världen. I USA till exempel finns en stor irritation över frigolit och de efterfrågar nya stötdämpande material i stället. Något vi funderar mycket på nu är därför utvecklingen av stötdämpande biobaserade material så att man kommer ifrån problemen med frigolit. Där ser jag definitivt att det finns en framtid för wellpapp.

Har ni märkt någon större efterfrågan på wellpapp?
– I många år har den som betalar för förpackningen koncentrerat sig på produkten och förpackningen har inte kommit in förrän i produktionens slutskede. Men producenterna börjar inse att det är värt att lägga pengar på förpackningsmaterialet och tänker allt oftare på förpackningen redan i processens första skede när produkten tas fram. Både på matsidan men också vid transport av tunga gods. Man förstår att förpackningen levererar en tjänst och inte bara är ett material, vilket gör att både skyddsfunktionen och kopplingen till affären blir tydligare.

 
Maria Wetterstrand, f.d. språkrör Miljöpartiet
1.
Vad tycker du om att olika aktörer samlas kring miljöfrågor i Almedalen?
– Det är kul att så många människor åker till samma ställe och träffas. En rolig utveckling är att industrin ordnar seminarier som samlar aktörer med olika inriktning. För 15 år sedan så hade det aldrig hänt på samma sätt.
2.
Är förpackningar något du tänker på i din vardag?
– Ja, det är det. Det är en intressant fråga om man ska göra en förpackning som är sämre ur miljösynpunkt för att öka hållbarheten på mat. Jag vill ju helst ha lösningar där förpackningen både är miljövänlig och maten samtidigt håller längre.
3.
Återvinner du wellpapp?
– Självklart!

Foto: Fredrik Hjerling
För att avregistrera dig, klicka här