Wellpappnytt #2 2015

Välkommen till årets andra nummer av Wellpappnytt!
I det här numret får vi veta mer om framgångsfaktorerna bakom svenskarnas passion för återvinning och vi träffar forskaren Hélen Williams som vill minska matsvinnet med hjälp av smartare förpackningar. Ni får också läsa mer om en nyligen genomförd undersökning som visar att konsumenter föredrar pappersbaserade förpackningar. Konstnären Warren King inspirerar med sina uttrycksfulla skulpturer och berättar varför han har valt att bara arbeta med wellpapp. Sist men inte minst - wellpapp och VR i en spännande kombination. 

Trevlig läsning! 

/Lennart Uhlmann, VD Svenska Wellpappföreningen
Wellpapp som grunden för kreativitet
Konstnären Warren King gör uttrycksfulla skulpturer av människor i verklig skala. Till skillnad från många andra konstnärer, som använder sten eller lera i sina skulpturer, använder Warren wellpapp och valet av material är ingen slump.

Läs mer här >>
Framgångsfaktorerna bakom svensk återvinning
Sverige är ett av de bästa återvinningsländerna i världen och ligger i framkant när det kommer till att återvinna wellpapp. Under 2013 återvann vi omkring en miljon ton förpackningar och tidningar vilket är mer än svenska folkets samlade kroppsvikt. 
– Återvinning gör miljönytta! Varje kilo wellpapp som återvinns sparar ett kilo i koldioxidutsläpp. All wellpapp som återvinns blir till ny wellpapp, säger Henrik Nilsson, planeringschef på Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). 

Läs mer här >>

 
Pappersbaserade förpackningar populärast
Enligt en nyligen genomförd internationell undersökning av YouGov, på uppdrag av Confederation of Paper Industries (CPI), är pappersbaserade förpackningar det självklara valet när man handlar mat och färskvaror. Studien är genomförd i sju europeiska länder och av de som hade någon preferens föredrog hela 68 % pappersbaserade förpackningar jämfört med 32 % som föredrog plast.

Läs mer här >>
Framtiden i en låda
Kan man ligga i teknologisk framkant med hjälp av wellpapp? För Google är det självklara svaret ”ja”. På mässan Google I/O 2014 presenterade man ett förslag för att möjliggöra virtual reality för en bredare massa genom att använda wellpapp i konstruktionen.
Under parollen ”Works with Google Cardboard” uppmuntrar de användare att skapa egendesignade wellpappkonstruktioner. Därefter anpassar Google mjukvaran så att den fungerar till den användargenererade designen oavsett hur den ser ut.
Läs mer om produkten på Googles
hemsida där du också kan lära dig hur du gör din alldeles egen.
Share
Tweet
Forward
Helén Williams, forskare vid Karlstads universitet

1. Hur kom det sig att du och Fredrik Wikström började forska om smarta förpackningar och matsvinn?

– Vi tröttnade på diskussionen om förpackningar som ett miljöproblem och såg behovet av att ha ett större systemperspektiv för att utveckla mer miljöanpassade förpackningar. Förpackningens funktioner bidrar till att skydda livsmedel och till resurseffektivitet i distribution och användande, det finns dock funktioner som behöver fortsatt utveckling.  I en pilotstudie kunde vi se att ca 20 % av matsvinnet i Sveriges hushåll beror på otillräcklig information på förpackningarna eller deras utformning.

2. Vad har er forskning resulterat i och har ni något långsiktigt mål? 
– 2010 utarbetade vi en räknemodell för hur förändringar i förpackningsdesign kan ha positiva miljöeffekter om man tar hänsyn till förhindrande av matsvinn. Sedan dess har vi använt räknemodellen när vi studerat förhållandet mellan produkt och förpackning för att se hur förpackningens miljöbelastning relaterar till matsvinnet. På sikt hoppas jag att vår forskning ska leda till ökad kunskap så att miljöpåverkan i livsmedelskedjan minskar och att det slängs mindre mängd mat.   

3. Har ni några nya projekt på gång?
– Under 2015 kommer jag att studera närmare hur återvinning av förpackningar går till i hushållen för att bättre förstå vilka egenskaper hos förpackningen som påverkar återvinning. Vi (Innventia och Karlstads universitet) har också sökt pengar hos Vinnova för ett pilotprojekt där just matsvinn ska minskas i hela värdekedjan, och det med hjälp av förbättrade förpackningsfunktioner.