Wellpappnytt #3 2017

Välkommen till årets tredje nummer av Wellpappnytt! 

I detta nummer berättar RISE om hur de forskar på att göra wellpappen mer miljövänlig och mindre resurskrävande. Vi pratar även om förpackningars roll inom hållbara städer, e-handeln och filmproduktion.
Dessutom visar vi hur wellpapp och kartong kan användas för att bygga billiga digitala assistenter samt möbler åt krisdrabbade personer.

Trevlig läsning!
/Lennart Uhlmann, VD Svenska Wellpappföreningen
Wellpapp blir temporära möbler för krisdrabbade

Finska studenter vid universitetet i Lahti har skapat temporära möbler av wellpapp för flyktingar och personer som drabbats av naturkatastrofer. Tanken är att snabbt och billigt kunna tillfredställa grundläggande mänskliga behov för personer som tvingats lämna sina hem av olika skäl. Möblerna tillverkas i delar och får springor som gör att de lätt kan sättas ihop och pockas isär.

Läs mer här >>
E-handeln blir bättre på förpackningslösningar 

Brittiska e-handelssektorn har genomfört en undersökning för att ta reda på hur nöjda konsumenterna är med deras förpackningslösningar. Resultatet visar att förpackningarna upplevs vara bättre anpassade i storlek och mer hållbara än tidigare.


Läs mer här >>
Förpackningar upplevs ha en nyckelroll för hållbara städer

Boende i världens största städer är överlag positiva till förpackningsindustrin som en möjlig nyckelfaktor i klimat- och miljöarbete, visar en ny global undersökning. Mest positiva är boende i Asien, medan européer är mer skeptiska.

Läs mer här >>
 
Billigare och smidigare filmproduktion med wellpapp

Ett amerikanskt företag har skapat modulära väggar av wellpapp för filmstudios. Väggarna sätts ihop och plockas isär som Lego-bitar. Lösningen sparar mycket tid och pengar samt minskar miljöpåverkan då många TV-serier och filmer bygger ett dussintal olika kulisser under varje inspelningsdag.


Läs mer här >>
Google Home-assistenten blir billig med kartong

Googles smarta högtalare kan numera byggas ihop hemma till mycket låg kostnad på bara 90-minuter. Med hjälp av ett kartong-kit kan man få en röststyrd digital assistent som kan utföra ärenden på nätet, spela musik och film eller läsa upp nyheterna.


Läs mer här >>
Följ oss på Facebook
Jesper Berthold, chef för sektionen Förpackningsutveckling och produkttest på RISE, som under 2018 skapar ett forskningsprogram kring wellpapp.

Varför väljer RISE att satsa på forskning kring wellpapp?
Vi anser att den grundläggande forskningen inom wellpapp på många sätt blivit eftersatt under de senaste åren. Inga riktigt stora innovationer har presenterats samtidigt som materialets popularitet bara växer. De årliga volymerna har vuxit i en stilla men stadig takt under de senaste decennierna för att nu ha en förväntad tillväxt som kommer att vara ännu större, mycket tack vara e-handeln. I och med e-handeln har det också framkommit en hel del nya problem och behov som vi vill studera.

Vad är målet med forskningen?
Att vara med och ta fram ”the next big thing” inom wellpapp. Varför exempelvis tillsätta vatten genom limningen med en stärkelsesuspension och sedan ägna en massa energi åt att ta bort det igen? Kan man nå samma effekt utan konventionellt lim? Vi måste klara av att minska förpackningars miljöpåverkan. Ett steg i rätt riktning skulle vara att välja rätt material och rätt dimensioner och inte alltid använda oss av stora säkerhetsfaktorer. Det går dock inte att ändra på utan att ha en ökad förståelse om hur en speciell konstruktion fungerar i verkligheten. För detta krävs det en vidareutveckling av simuleringsmöjligheter.
 
Hur ser du på wellpappmaterialets roll i framtidens samhälle?

Wellpapp växer idag stabilt och kommer bara att få en viktigare roll med tiden tack vare sina stabila egenskaper och gröna profil.

 
Svenska Wellpappföreningen finns på Facebook

För att ni läsare på ett enklare sätt ska kunna ta del av nyheter och kommentarer från oss finns vi på Facebook.

Följ oss gärna, och dela till vänner som skulle kunna vara intresserade av vad vi gör. Klicka här för att komma till sidan